משרד עורך דין בשפה עברית , רומנית ואנגלית
תרגום עברית
744.554.822

תרגומים שונים

  • תרגום פנקסי עבודה, תלושי משכורת, תעודת מידע מעודכן מרשם החברות, תעודת רישום חברה, פרויקטים פיננסיים, מסמכי הקמה / סילוק / מחיקת רישום של חברות, החלטות אסיפת הכללית של בעלי המניות, פרוטוקולים. 
  • תרגום מסמכים כלכליים ופיננסיים : הצהרות על הכנה, דוחות פיננסיים, מאזנים, קבלות, חשבוניות מס, הוראות תשלום, דפי חשבון, מכתבי ערבות, סוגים שונים של ביטוחים.
  • תרגום מסמכים שהוצאו על ידי מוסדות שונות כגון עיריות, A.N.A.F. , מועצות מקומיות, A.N.C.P.I.: היתר/תוכנית בניין ערים, פרויקט בניין ערים אזורי (PUZ), סרטוט קדסטראלי, תעודת פיסקאלית, אישור בנייה, חקר היתכנות, פרויקטים איכות הסביבה, אמצעי בטיחות והגנה בעבודה, מניעה וכיבוי שריפות, ביטוחים שונים, מחקרים ותזכירים טכניים, סיקרי שוק, פרויקטים SAPARD , מכרזים פומביים, וכולי
  • תרגום התכתבות אישית ועסקית, קורות חיים, המלצות.
  • תרגום בתחום עיתונות ותקשורת המונים : מאמרים וכתבות, הודעות לעיתונות, ראיונות, אתרי אינטרנט, כולל 
  • פרסום מסכרי, קידום חברות ומוצרים, קטלוגים, עלונים, חוברות למיניהם.
צור קשר
נייד:    40 744 554822 ,    40 744 360072 
טלפון נייח : 4013183 31 40
דוא"ל: ovidiu2@yahoo.com       ovidiu2ci@gmail.com
 רניון : UNIREA SHOPPING CENTER